Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

Ludzie zawsze myślą, że szczęście da im to, czego jeszcze nie mają.
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaeternaljourney eternaljourney

December 04 2017

Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
To nie sztuka nie błądzić, sztuką jest porzucać złe drogi i wybierać nowe.
— Justyna Bigos – Dzieci z chmur. Opowieść o adopcji i macierzyństwie
Reposted frompuella13 puella13 viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
Czy jesteś gotów na to, żeby skonfrontować wszystko, co wiesz o sobie z tym,  jaki jesteś naprawdę?  - No tylko właściwie po co? - zapytasz pewnie. A ja odpowiem: - Bo każdy fałsz, jaki w sobie nosisz, doprowadzi cię do katastrofy.  Życie nie znosi kłamstwa.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
6715 2cbd
Reposted fromcaraseen caraseen viasoulwax soulwax
Niskie poczucie wartości u któregoś z partnerów jest jedną z najczęstszych przeszkód dla stworzenia autentycznej, dwustronnej relacji. Jeżeli nie możesz uwierzyć, że jesteś wystarczająco dobrą osobą, by pokochać siebie samą, nie potrafisz uwierzyć również w to, że druga osoba rzeczywiście mogła Cię pokochać i wybrać. Z tego powodu zaczynasz, często nieświadomie, testować albo wręcz niszczyć waszą więź. Może to prowadzić do rozstania albo do ukształtowania się toksycznej relacji, w której w końcu jesteś postrzegana w podobny sposób, w jaki sama o sobie myślisz. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamayamar mayamar

December 03 2017

To nie sztuka nie błądzić, sztuką jest porzucać złe drogi i wybierać nowe.
— Justyna Bigos – Dzieci z chmur. Opowieść o adopcji i macierzyństwie
Reposted frompuella13 puella13 vialekkaprzesada lekkaprzesada
9949 948a
Reposted fromiamstrong iamstrong viacziczi cziczi

November 30 2017

Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromallay allay viablacksadcat blacksadcat
1755 29d5 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo

November 28 2017

2915 129d
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viatulele tulele
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianergo nergo
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viaGunToRun GunToRun

November 27 2017

2344 11ad
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianiskowo niskowo
7026 252c 500
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viazabka zabka

November 24 2017

7891 876a 500
Reposted fromzlapmniezabiodra zlapmniezabiodra viabanitka banitka

November 23 2017

4293 77e8
Reposted fromkarahippie karahippie viamiimi miimi

November 21 2017

W sytuacjach, które dziś wydają ci się absolutnie bez wyjścia, jutro odkryjesz wyjście. Dlatego nie podejmuj pospiesznych, desperackich decyzji. 
— ks. Adam Boniecki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl